Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Biela pastelka

Naša škola sa každoročne zapája do verejných zbierok a snaží sa tak podporiť a zľahčiť životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. 20. septembra sa na našej škole už tradične uskutočnila zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím - BIELA PASTELKA

Organizátorom verejnej zbierky Biela pastelka je občianskej združenie - Únia nevidiach a slabozrakých Slovenska, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia a príbuzní i rodičia nevidiach a slabozrakých detí. 

Novinky & fotogaléria / Biela pastelka
Novinky & fotogaléria / Biela pastelka
Novinky & fotogaléria / Biela pastelka

Zoznam noviniek