Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Literárny kvíz

Do celosvetového dňa poézie (od r. 1999 tento deň pripadá na 21.03. ) sme sa zapojili aj my! Prvý ročník literárneho kvízu sa niesol v znamení poézie- ľudovej a populárnej piesne. Svoje vedomosti a zručnosti si počas 4.- 6. vyuč. hodiny zmerali trojčlenné družstva zostavené zo žiakov II. stupňa. Literárny kvíz pozostával zo štyroch kôl. Prvé kolo preverilo testovou formou vedomosti, tajnička um a dôvtip. V treťom kole na jednotlivých súťažiacich čakali rôznorodé úlohy zamerané na prácu s textom, vyhľadávanie kľúčových slov, ale aj na všeobecný prehľad v slovenskej literárnej tvorbe. Posledné kolo malo zmapovať žiacku kreativitu. Úlohou bolo vytvoriť zmysluplnú báseň s vopred danými kritériami. Víťazov, bodové skóre v jednotlivých kolách a priebeh kvízu si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii! Výsledky štvrtého kola, teda vlastnú tvorbu družstiev, uverejníme v najbližšom vydaní školského časopisu Lampáš.

Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz

Zoznam noviniek