Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

V našej škole si Európsky deň jazykov pripomíname už niekoľko rokov rôznymi aktivitami, ktoré spája jedna téma. Tento rok to bola čitateľská gramotnosť. Pod vedením p. učiteliek Novákovej, Mackovej a Hladtovej si žiaci si na hodinách anglického, ruského a nemeckého jazyka čítali rozprávky i poviedky a to, čo si prečítali, tvorivo spracovali a vystavili na prízemí, aby k čítaniu povzbudili všetkých, ktorí sa pri ich dielach zastavili.

Jana Nováková

Novinky & fotogaléria / EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
Novinky & fotogaléria / EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
Novinky & fotogaléria / EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
Novinky & fotogaléria / EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
Novinky & fotogaléria / EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
Novinky & fotogaléria / EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
Novinky & fotogaléria / EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
Novinky & fotogaléria / EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
Novinky & fotogaléria / EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
Novinky & fotogaléria / EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
Novinky & fotogaléria / EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
Novinky & fotogaléria / EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
Novinky & fotogaléria / EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
Novinky & fotogaléria / EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
Novinky & fotogaléria / EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Zoznam noviniek