Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Prvý deň v škole

Nastal deň „D“, 2.september 2014, kedy sa otvára školská brána a vy, naši najmenší, vstúpite do svojich vyzdobených tried. Vyobliekaní, v rukách držiac kvety, niektorí s veľkou radosťou, iní zas s prestrašenými očkami nevediac, čo ich v škole čaká. Preto všetkým prváčikom prajeme, aby tak ako v tento deň, mali úsmev na tvári a želáme im úspešný štart do života veľkého školáka. 

Novinky & fotogaléria / Prvý deň v škole
Novinky & fotogaléria / Prvý deň v škole
Novinky & fotogaléria / Prvý deň v škole
Novinky & fotogaléria / Prvý deň v škole
Novinky & fotogaléria / Prvý deň v škole
Novinky & fotogaléria / Prvý deň v škole
Novinky & fotogaléria / Prvý deň v škole
Novinky & fotogaléria / Prvý deň v škole
Novinky & fotogaléria / Prvý deň v škole
Novinky & fotogaléria / Prvý deň v škole
Novinky & fotogaléria / Prvý deň v škole

Zoznam noviniek