Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Škola života

V rámci prevencie šikanovania sme si na našu školu zavolali hudobníkov skupiny AYA OFF, ktorí si pre naše malé aj veľké deti pripravili zaujímavý výchovný koncert. Žiaci prvého stupňa cestovali prstom po virtuálnej mape Slovenska, prostredníctvom veselých pesničiek a spoznávali našu vlasť. Pre druhý stupeň sme si vybrali tému Čo je veľa, to je veľa. Ide o motivačno – výchovný koncert, v ktorom sa zamerali na prevenciu sociálno- patologických javov, šikanovanie, agresivitu a násilie. Obidva koncerty mali veľký úspech a hudobníci dokázali zaujať detí každého veku.

PaedDr. Ľudmila Sukubová

Zoznam noviniek