Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Dopoludnie

Na ZŠ Drábova 3, Košice sa uskutočnilo podujatie: „Dopoludnie s ruským jazykom“. V programe sa zúčastnili žiaci, ktorí sa učia ruský jazyk. Vystupovali pred deťmi mladšia a staršia skupina súboru „Družba“ a recitátori : Zara Čarnogurská, Tomáš Šulek, Katarína Janošiková. Po koncerte sa konal „totálny diktát“, ktorý bol náročný a žiaci si teda mohli vyskúšať svoje vedomosti v ruštine. Program pripravili Mgr. Jana Nováková, Mgr. Viktória Králik a Tatiana Ponická.

Novinky & fotogaléria / Dopoludnie
Novinky & fotogaléria / Dopoludnie
Novinky & fotogaléria / Dopoludnie
Novinky & fotogaléria / Dopoludnie
Novinky & fotogaléria / Dopoludnie
Novinky & fotogaléria / Dopoludnie
Novinky & fotogaléria / Dopoludnie

Zoznam noviniek